Reflection Dogs 

Reflection Dogs is een bedrijf dat zich richt op jongeren/volwassenen, die hulp nodig hebben bij het goed functioneren binnen de maatschappij. Reflection Dogs biedt hen een SOVA training waarbij de inzet van dieren belangrijk is. (A.A.T. Animal Assistant Therapie). Dit is een sociale vaardigheid/assertiviteit training waarbij de hond als co-trainer een belangrijke rol speelt.

In 2007 heeft de Topdog training de innovatieprijs in de Geestelijke Gezondheidszorg gekregen voor de best uitgewerkte nieuwe methodiek. In 2014 heeft deze training een aanbeveling gekregen van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen – leerstoel Antrozoölogie – en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee Europees erkend als valide diergeleide interventie.

Het programma kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

 • weerbaarheidstraining
 • sociale vaardigheidstraining
 • agressie-regulatietraining
 • motivatietraining
 • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • zelfinzicht-training

Hoe gaat de training in zijn werk

De training duurt 12 weken. Vooraf worden persoonlijke doelstellingen bepaald. Tijdens de eerste training wordt gekeken of er een klik is tussen de hond en de deelnemer, dit is van essentieel belang. Als de klik er is, volgen er 10 trainingssessies met theorie, oefeningen zonder en met hond. Halverwege kunnen doelstellingen bijgesteld worden. De training wordt afgerond met een certificaat.

Een aantal algemene doelstellingen

 • De deelnemer vertoont weerbaar gedrag.
 • Het zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot.
 • De deelnemer vertoont sociaal acceptabel en beheerst gedrag.
 • De deelnemer vertoont vanuit rust, zelfverzekerdheid en expressie.
 • De deelnemer maakt een overstap, van de training met hond, naar zijn of haar sociale leefomgeving.
 • In de omgang met mensen toont de deelnemer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en expressiviteit in lichaamstaal, waardoor communicatie effectief verloopt.

 

Wie ben ik

Ik ben Hanneke Bestebreurtje, 42 jaar oud, van kinds af aan was ik al gefascineerd door honden en paarden. Thuis dachten ze daar heel anders over, dus moest ik het stellen met de honden uit de buurt en de paarden van de manege.

Na de MAVO ging ik naar Barneveld, waar toen nog de enige MBO opleiding ‘dier’ in Nederland was. Na vier jaar had ik wel door, dat werken met dieren dan wel ‘mijn ding’ was, maar dat ik een leven in de dierenhouderij niet zag zitten, omdat ik het contact met mensen toch erg miste. Dus heb ik er nog een studie aan de STOAS Hogeschool aan vast geplakt, en daar de opleiding docent dierenhouderij gevolgd.

Ik ontdekte al snel, dat je tijdens de lessen ‘dier’ veel meer contact kunt krijgen met de leerling dan onder de reguliere lessen. Veel leerlingen die er een potje van maakten bij andere lessen werden rustig en bereikbaar bij deze lessen. Toen de mogelijkheid kwam om af te studeren in de richting dier en therapie, heb ik dat dan ook gedaan.

Het duurde even voordat ik daadwerkelijk iets met mijn studierichting ging doen. De gedragsverandering die ik opmerkte als ik een les ‘hond’ gaf, waarbij de leerling mocht trainen met de honden, maakte dat ik de conclusie trok: “Zou goed zijn om in te passen in een SOVA training”. Maar zoals dat gaat met zoveel dingen, raakte deze gedachte op de achtergrond.

Totdat ik met mijn eigen hond aan het trainen was, in Oostenrijk op lawinetraining. Mijn onzekerheid op dat moment werd zo weerspiegeld in de hond, dat ik weer met mijn neus op de feiten werd gedrukt. 

Uiteindelijk ben ik een opleiding gaan volgen voor Topdog trainer bij Mens en Hond Consultancy in Doetinchem. Met goed gevolg, en inmiddels zijn er al mooie resultaten geboekt.

Hanneke Bestebreurtje

De honden


Lotje

Lot is een kruising tussen een oud Duitse herder en een Australian Shepherd van drie jaar . Een hond waarvan je het vertrouwen moet winnen. Heb je dat vertrouwen, dan doet ze alles voor je.
Lot is een hond die wel uitgedaagd moet worden.


Puk

Puk is de Benjamin van het stel. Ze is nu (oktober 2016) zeven maanden oud en absoluut niet dom. Ze leert heel snel, en deinst eigenlijk nergens voor terug. Het is een brutale dame, wat erin resulteerde dat ze met drie maanden haar pootje al gebroken had. Heb je haar aandacht en merkt ze dat je het echt meent, wil ze heel hard voor je werken. Speel je een toneelstukje, dan heeft ze je zo door en lacht ze je bijna in je gezicht uit.

Effecten van de Topdog SOVA training

De Topdog SOVA Training heeft een positieve invloed op de hoeveelheid stress waar een deelnemer last van heeft, het concentratievermogen, de expressiviteit in de non-verbale communicatie, de assertiviteit van de deelnemer, zelfbeheersing, de sociale omgang met mensen (aanmaak oxytocine), angsten, stemming (aanmaak endorfine) en zelfvertrouwen.


Stress

Wanneer een deelnemer een training leuk vindt, is hij meer gemotiveerd om zich in te zetten. Dit maakt de training effectiever (het niet verschijnen op een training komt nauwelijks voor.) Een goede sfeer en plezier doen je ontspannen en maken dat je meer en sneller leert. Een training met een hond vermindert de stress. De deelnemer gaat zich direct beter voelen en is meer ontspannen. Daardoor functioneert een deelnemer beter op verschillende levensgebieden. Op school of werk, thuis op de groep en vrije tijd. Vanuit deze basisrust kan men zich beter concentreren en dingen aanpakken.


Concentratievermogen (sneller of langer kunnen leren of werken)

Het concentratievermogen van een deelnemer bij de Topdog SOVA Training verbetert. Hij kan hierdoor sneller of langer leren of werken. Ook de kwaliteit van de werkzaamheden verbetert hierdoor.


Expressiviteit (duidelijkheid met mimiek, lijf en intonatie)

Een deelnemer wordt tijdens het volgen van de TopdogSOVA Training overtuigender en duidelijker in zijn presentatie. Niet alleen in de omgang met de hond, maar ook in de omgang met mensen. Dit maakt dat de communicatie met mensen succesvoller verloopt.


Assertiviteit (voor jezelf opkomen)

De assertiviteit van een deelnemer verbetert als gevolg van een de Topdog SOVA Training. De deelnemer durft in al allerlei situaties vragen te stellen en zijn mening te geven. De deelnemer leert om voor zichzelf op te komen.


Zelfbeheersing (rustig blijven of beheerst boos worden)

Een deelnemer is beter in staat sociaal acceptabel gedrag te vertonen in stressvolle situaties. Hij wordt minder snel of minder erg boos. Onacceptabele agressie verdwijnt. Een deelnemer krijgt meer en beter contact met leeftijdsgenoten. Ook bij kinderen die gepest worden treedt verbetering op.


Angsten stoppen of worden minder ernstig

Een deelnemer voelt zich niet langer bekeken, durft een boodschap te doen, durft zichtbaar te zijn in het openbaar en wordt daardoor ook zelfstandiger. Hij ziet het leven steeds positiever in en heeft er weer zin in.


Zelfvertrouwen (in jezelf geloven)

Een deelnemer gelooft meer dan voorheen in zichzelf en durft van alles, vaak ook succesvol, aan te pakken: rijles, nieuwe hobby, naar een vereniging gaan, een opleiding of werk.


Effecten op psychiatrische problemen

Symptomen van ADHD, ADD, PDD-NOS, angststoornissen, stemmingsstoornissen en hechtings-problematiek en andere denkbare psychiatrische problemen verdwijnen niet. Zij worden

wel minder heftig, treden minder vaak op, of beiden. De deelnemers leren ook beter met tegenslagen en beperkingen om te gaan


Resultaatgericht

De Topdog SOVA Training is uitermate resultaatgericht. Er worden dingen bereikt die met andere vormen van hulp nauwelijks te bereiken zijn:

 • Brede doelgroep inclusief extreme zorgmijders
 • Voor een brede groep mensen inzetbaar. Ieder die niet bang, of allergisch voor honden is, volgt de Topdog SOVA Training graag.
 • Kortdurend/projectmatig en effectief op langere termijn
 • De training gaat relatief snel, is op korte termijn effectief (binnen 4 à 5 weken) en werkt door op langere termijn.

 


Eigen regie

De training is zeer gericht op het vergroten van eigen kracht en zelfvertrouwen. Dit zorgt dat deelnemers hun eigen regie durven te voeren, ze worden zelfstandiger en assertiever.

Slagingspercentage bij de Topdog Honden SOVA training

Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Bij de Topdog SOVA Training is dit 95%:

 • # 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;
 • # 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;
 • # 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond

Topdog training

In 2007 heeft de Topdog training de innovatieprijs in de Geestelijke Gezondheidszorg gekregen voor de best uitgewerkte nieuwe methodiek. In 2014 heeft deze training een aanbeveling gekregen van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen – leerstoel Antrozoölogie – en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee Europees erkend als valide diergeleide interventie.

Het programma kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

 • weerbaarheidstraining
 • sociale vaardigheidstraining
 • agressie-regulatietraining
 • motivatietraining
 • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • zelfinzicht-training

Hoe gaat de training in zijn werk?

Tijdens de Topdog SOVA Training leert de deelnemer een hond te begeleiden, door ‘hondentaal’ en ‘hondengedragsregels’ te leren, zoals een hondenfluisteraar doet. De deelnemer wordt tijdens de training gecoacht om invloed uit te kunnen oefenen op de hond. Honden reageren op commando’s die een zelfverzekerde toon hebben en die op het juiste moment gegeven worden. Ze zijn ongehoorzaam en gaan klieren als men niet consequent is, twijfelt , bluft en bij een gebrek aan sensitiviteit en contact. Bij voldoende overwicht gaat de hond zelfstandig handelen om de rust en het welbevinden van de deelnemer te garanderen.

 • De training kent twaalf bijeenkomsten van één uur.
 • Voorafgaande aan de training worden persoonlijke doelstellingen vastgesteld.
 • Bij de eerste bijeenkomst wordt gekeken of er een ‘klik’ is tussen deelnemer en hond.
 • Dan volgen er tien trainingen met terugkerende onderdelen zoals, theorie, oefenen zonder hond, oefenen met hond. In de sessies wordt charmant en humorvol, maar ook confronterend, opgetreden en trainingen hebben een heldere structuur.
 • Halverwege de training worden de doelstellingen getoetst en waar nodig bijgesteld.
 • Aan het eind van de training volgt een evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van de training.
 • Er wordt ook gekeken naar de praktische effecten van de training.
 • Tevens krijgt de deelnemer een certificaat van deelname en een herinnering aan de hond.

Slagingspercentage bij de Topdog Honden SOVA training

Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Bij de Topdog SOVA Training is dit 95%:

 • # 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;
 • # 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;
 • # 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond

Contact​

 

Sint Nicolaasdijk 72

8264 AD Kampen

Telefoon: 06 22255037

Email: hanneke@reflectiondogs.nl

 

Sint Nicolaasdijk 72

8264 AD Kampen

Telefoon: 06 22255037


sitemap