Reflection Dogs 

Reflection Dogs is een bedrijf dat zich richt op jongeren/volwassenen, die hulp nodig hebben bij het goed functioneren binnen de maatschappij. Reflection Dogs biedt hen een SOVA training waarbij de inzet van dieren belangrijk is. (A.A.T. Animal Assistant Therapie). Dit is een sociale vaardigheid/assertiviteit training waarbij de hond als co-trainer een belangrijke rol speelt.

In 2007 heeft de Topdog training de innovatieprijs in de Geestelijke Gezondheidszorg gekregen voor de best uitgewerkte nieuwe methodiek. In 2014 heeft deze training een aanbeveling gekregen van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen – leerstoel Antrozoölogie – en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee Europees erkend als valide diergeleide interventie.

Het programma kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

 • weerbaarheidstraining
 • sociale vaardigheidstraining
 • agressie-regulatietraining
 • motivatietraining
 • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • zelfinzicht-training

Hoe gaat de training in zijn werk

De training duurt 12 weken. Vooraf worden persoonlijke doelstellingen bepaald. Tijdens de eerste training wordt gekeken of er een klik is tussen de hond en de deelnemer, dit is van essentieel belang. Als de klik er is, volgen er 10 trainingssessies met theorie, oefeningen zonder en met hond. Halverwege kunnen doelstellingen bijgesteld worden. De training wordt afgerond met een certificaat.

Een aantal algemene doelstellingen

 • De deelnemer vertoont weerbaar gedrag.
 • Het zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot.
 • De deelnemer vertoont sociaal acceptabel en beheerst gedrag.
 • De deelnemer vertoont vanuit rust, zelfverzekerdheid en expressie.
 • De deelnemer maakt een overstap, van de training met hond, naar zijn of haar sociale leefomgeving.
 • In de omgang met mensen toont de deelnemer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en expressiviteit in lichaamstaal, waardoor communicatie effectief verloopt.

 

Sint Nicolaasdijk 72

8264 AD Kampen

Telefoon: 06 22255037


sitemap