Effecten van de Topdog SOVA training

De Topdog SOVA Training heeft een positieve invloed op de hoeveelheid stress waar een deelnemer last van heeft, het concentratievermogen, de expressiviteit in de non-verbale communicatie, de assertiviteit van de deelnemer, zelfbeheersing, de sociale omgang met mensen (aanmaak oxytocine), angsten, stemming (aanmaak endorfine) en zelfvertrouwen.


Stress

Wanneer een deelnemer een training leuk vindt, is hij meer gemotiveerd om zich in te zetten. Dit maakt de training effectiever (het niet verschijnen op een training komt nauwelijks voor.) Een goede sfeer en plezier doen je ontspannen en maken dat je meer en sneller leert. Een training met een hond vermindert de stress. De deelnemer gaat zich direct beter voelen en is meer ontspannen. Daardoor functioneert een deelnemer beter op verschillende levensgebieden. Op school of werk, thuis op de groep en vrije tijd. Vanuit deze basisrust kan men zich beter concentreren en dingen aanpakken.


Concentratievermogen (sneller of langer kunnen leren of werken)

Het concentratievermogen van een deelnemer bij de Topdog SOVA Training verbetert. Hij kan hierdoor sneller of langer leren of werken. Ook de kwaliteit van de werkzaamheden verbetert hierdoor.


Expressiviteit (duidelijkheid met mimiek, lijf en intonatie)

Een deelnemer wordt tijdens het volgen van de TopdogSOVA Training overtuigender en duidelijker in zijn presentatie. Niet alleen in de omgang met de hond, maar ook in de omgang met mensen. Dit maakt dat de communicatie met mensen succesvoller verloopt.


Assertiviteit (voor jezelf opkomen)

De assertiviteit van een deelnemer verbetert als gevolg van een de Topdog SOVA Training. De deelnemer durft in al allerlei situaties vragen te stellen en zijn mening te geven. De deelnemer leert om voor zichzelf op te komen.


Zelfbeheersing (rustig blijven of beheerst boos worden)

Een deelnemer is beter in staat sociaal acceptabel gedrag te vertonen in stressvolle situaties. Hij wordt minder snel of minder erg boos. Onacceptabele agressie verdwijnt. Een deelnemer krijgt meer en beter contact met leeftijdsgenoten. Ook bij kinderen die gepest worden treedt verbetering op.


Angsten stoppen of worden minder ernstig

Een deelnemer voelt zich niet langer bekeken, durft een boodschap te doen, durft zichtbaar te zijn in het openbaar en wordt daardoor ook zelfstandiger. Hij ziet het leven steeds positiever in en heeft er weer zin in.


Zelfvertrouwen (in jezelf geloven)

Een deelnemer gelooft meer dan voorheen in zichzelf en durft van alles, vaak ook succesvol, aan te pakken: rijles, nieuwe hobby, naar een vereniging gaan, een opleiding of werk.


Effecten op psychiatrische problemen

Symptomen van ADHD, ADD, PDD-NOS, angststoornissen, stemmingsstoornissen en hechtings-problematiek en andere denkbare psychiatrische problemen verdwijnen niet. Zij worden

wel minder heftig, treden minder vaak op, of beiden. De deelnemers leren ook beter met tegenslagen en beperkingen om te gaan


Resultaatgericht

De Topdog SOVA Training is uitermate resultaatgericht. Er worden dingen bereikt die met andere vormen van hulp nauwelijks te bereiken zijn:

  • Brede doelgroep inclusief extreme zorgmijders
  • Voor een brede groep mensen inzetbaar. Ieder die niet bang, of allergisch voor honden is, volgt de Topdog SOVA Training graag.
  • Kortdurend/projectmatig en effectief op langere termijn
  • De training gaat relatief snel, is op korte termijn effectief (binnen 4 à 5 weken) en werkt door op langere termijn.

 


Eigen regie

De training is zeer gericht op het vergroten van eigen kracht en zelfvertrouwen. Dit zorgt dat deelnemers hun eigen regie durven te voeren, ze worden zelfstandiger en assertiever.

Slagingspercentage bij de Topdog Honden SOVA training

Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Bij de Topdog SOVA Training is dit 95%:

  • # 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;
  • # 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;
  • # 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond

Sint Nicolaasdijk 72

8264 AD Kampen

Telefoon: 06 22255037


sitemap