Slagingspercentage bij de Topdog Honden SOVA training

Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Bij de Topdog SOVA Training is dit 95%:

  • # 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;
  • # 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;
  • # 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond

Sint Nicolaasdijk 72

8264 AD Kampen

Telefoon: 06 22255037


sitemap